• |

Balík Premium

Premium

Súčasťou balíka Premium je:

nárazník, celá kapota, blatníky, svetlá, spätné zrkadlá, podkľučky, nakl. hranu, A-stĺpiky, B-stĺpiky, časť strechy

Vyberte si foliu:

Voliteľné doplnky:

Kontaktné údaje:

Autofolie Prešov -  xpeL fólie -  ochranné fólie - 

xpeL fólie -  Autofolie Prešov -  ochranné fólie -