Stavebné okenné fólie

Okenné fólie SkyFol ThermoProtect dokážu zlepšiť vlastnosti vašich okien tým, že zvýšia účinnosť tepelnej izolácie a ochranu proti UV žiareniu, znížia oslepujúce lesknutie, zabránia nazeraniu do interiéru a predchádzajú rozbitiu skla na črepiny. Vďaka týmto výhodám môžete docieliť zníženie energetických nákladov a zároveň zvýšiť bezpečnosť a pohodu. Široká ponuka výrobkov zabezpečí dokonalé riešenie pre Vaše potreby.

Zníženie nákladov na energiu s fóliami Skyfol ThermoProtect

Mnohokrát sa stretávame s javom nazývaným skleníkový efekt, vďaka ktorému sa zvyšuje teplota vzduchu v miestnosti, kde ten vzduch je uzavretý a necirkuluje. To nás núti zapínať klimatizáciu, čím zvyšujeme svoje náklady. Použitím okenných fólií SkyFol ThermoProtect môžete predísť týmto nákladom.

Energetický audit

Vďaka všeobecným údajom v tabuľke si môžete orientačne zistiť účinnosť jednotlivých druhov fólii, nakoľko boli merané na jednovrstvovom skle. Konkrétny vplyv pre Váš rozpočet, Vám vieme ukázať presne vďaka meracím nástrojom na mieste aplikácie.

Ochrana pred teplom s fóliami Skyfol

Pri administratívnych budovách často nastáva problém s rozdielnou teplotou, čo sťažuje prácu na pracovisku. Zväčša  na južnej a juhovýchodnej strane objektov cez sklo preniká veľké množstvo tepla, čo sťažuje prácu pri oknách. Používaním klimatizácie zas v severnej časti objektov je zamestnancom chladno. Použitím okenných fólií SkyFol ThermoProtect dokážete spríjemniť pracovisko pre svojich zamestnancov.

Výhody fólií Skyfol v zime

Faktom je, že v zime uniká teplo aj cez sklo, preto použitím fólií môžete zabrániť tomuto úniku. Na základe našich meraní infračerveného žiarenia v strednej vlnovej dĺžke môžeme vyhlásiť, že naše fólie Skyfol ThermoProtect SI a P sú vhodné na zníženie úniku tepla cez sklá v zime. Najlepším riešením v našej ponuke je fólia Skyfol ThermoProtect SI 15 LE, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre riešenie tohto problému.

Unikátny moderný vzhľad

Mnohokrát sa stáva, že použitím ThermoProtect fólií nadobudne budova nový vzhľad.  Použitím našich fólií dosiahnete obmedzenú priehľadnosť s moderným, homogénnym vzhľadom.

Garantovaná kvalita a záruka od výrobcu

Skyfol fólie sú výrobky popredných amerických výrobcov, na ktoré sa vzťahuje záruka priamo od výrobcu.

Stála ochrana proti UV- žiareniu 

Fólie od Skyfolu sú opatrené špeciálnou vrstvou na odrážanie UV žiarenia, aby Vás ochraňovali od škodlivých žiarení UV-A a UV-B, ktoré môžu spôsobiť rôzne kožné ochorenia a spôsobujú vyblednutie interiéru. Ak chcete ochrániť zdravie a zachovať farbu interiéru použite fólie SkyFol!

Tabuľka výkonnostných údajov

Parametre fólií Skyfol ThermoProtect sú udané v tabuľkách, pre ľahšie porovnanie s ostatnými značkami. Dôležité ale je pri porovnávaní všímať si na akom hrubom skle boli merania uskutočnené. Či to bolo 6 mm hrubé sklo ako pri Skyfol alebo len 3 mm, nakoľko táto skutočnosť môže skresliť výsledky.

Kvalitné aplikovanie

Kvalitná aplikácia fólie ovplyvňuje životnosť fólie. Vyberte si profesionálov .

Záruky a osvedčenie od Skyfolu

Od našich montážnikov dostanete po aplikácii Osvedčenie, ktoré obsahuje záručnú dobu a iné dôležité údaje o aplikovaných fóliách.