Rok 2016 naavšteva XPELU v USA, a zas sme sa naučili nové techniky lepenia !!!

Rok 2016 naavšteva XPELU v USA, a zas sme sa naučili nové techniky lepenia !!!